انواع گلاه گیس:

1 - کلاه گیس با موهای مصنوعی :

این نوع کلاه گیس ها :

** با موهای الیافی درست میشوند

** بیسشان از جنس پلاستیک است

** به صورت موقت قابل استفاده هستند

** ضد خارش و ضد حساسیت نیستند

** مناسب بیماران نیست

**  معمولا نصبشان با گیره است و خیلی محکم نیستند

**  با این کلاه گیس ها نمیشود به حمام رفت .

** با این کلاه گیس ها نمیشود ورزش کرد .

** موهای الیافی با دستگا بافته مشوند

** ترکم استاندارد دارد .و قابل تغییر نیست

 

2 - کلاه گیس هایی یا موهای طبیعی :

** این کلاه گیس ها با موهای 100 درصد انسانی درست میشوند .

** بیسشان از جنس نانو بوده

** هوا و آب از بینشان عبور میکند .

** ضد خارش و ضد حساسیت است .

** مناسب برای بیماران آلوپسی و بیمارانی است که شیمی درمانی میکنند .

**با  این کلاه گیس ها میتوان استحمام کرد ،استخر رفت و ورزش های سنگین انجام داد بدون آن که نگران کنده شدنشان از سر باشیم

** این کلاه گیسس ها با کراتین گیاهی روی سر نصب میشوند

** این کراتین ها با ریمور مخصوص خود جدا میشود.

** بسیار طبیعی است .

** موها با دست بافته میشوند .

** تراکم این کلاه گیس ها قابل انتخاب است .

 

 

 

(0)