کیلیپس پروتز موسایز کوچک

قیمت : 5000 تومانتوضیحات

 

این نوع کیلیپس برای افرادی استفاده میشود که برای استفاده از پروتز موهایشان را نمیتراشند . 

**نشکن 

**رنگ ثابت 

**بسیار مقاوم 

 

(0)