ماسک موی پیلون

قیمت : 45000 تومانتوضیحات

 

حاوی عصار ی گندم - رو غن الوئه ورا -روغن بادام و روغن اووکادو 

مناسب برای موهای ترمیم شده 

برای جلوگیری از خشکی مو 

 

(0)