چسب ابی سوراخدار24تایی اصلی

قیمت : 120000 تومانتوضیحات

به علت جلوگیری از شیوع کرونا به هیچ عنوان تعویض و پس گرفته نمیشود 

 بسته 24عددی 120/000تومان

مشابه چسب های ابی درجه یک با مقاومت بیشتر و شیره دهی کمتر 

 

(0)