تفاوت پروتز ترمیم مو با گلاه گیس:

1 - در پروتزمو   از موی 100 درصد انسانی استفاده میشود ولی در کلاه گیس از الیاف مصنوعی

2 - در پروتزمو  ، موها با دست و ظریف روی  پروتز بافته میشود ولی در کلاه گیش با دستگاه بافته میشود و حتی ممکن است گره های آن مشخص باشد .

3 - پروتز مو موقابلیت  حرارت دیدن(  شسوار،اتو مو و بابلیس ) را دارد ولی کلاه گیس چون از الیاف مصنوعی است زمانی که حرارت ببیند ذوب میشود .

4 - عمر کلاه گیس نهایتا سه ماه است اما پروتزمو  مو حدود دو سال عمر میکند .

5 -با پروتز مو میتوانید به راحتی کارهای روزمره ی خود مثل حمام رفتن ،استخر رفتن و ....را  انجام دهید .اما با کلاه گیس نمیتوانید.

6 - در پروتزمو شما میتوانید مقدار تراکم مورد نظر خود را انتخاب کنید .اما کلاه گیس یک تراکم استاندارد دارد و قابلیت کم یا زیاد کردن در تراکمش وجود ندارد .