سوپر تیپ 36عددی 162/000
بسته 36عددی 162/000هزار تومان
سوپر تیپ نیم هلال42عددی 189/000
سوپرتیپ صاف 42عددی189/000
چسب سیگناچر ۳۶عددی 250/000
بسته های ۱۰۰۰تایی=4/000/000تومان
اولترا هولد ابی 290/000تومان
چسب ابی صاف 36عددی189/000تومان
چسب ابی نیم هلال 36عددی 189/000تومان
چسب اولترا هولد صاف36 عددی198/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی250/000
اولترا هولد نیم هلال 36عددی198/000
اولترا هولد عمده فروشی 4/900/000هزارتومان
تزا ۳۶ عددی 169/200تومان
نوشاین نیم هلالی ۳۶عددی 250/000
چسب ابی عمده فروشی 4/600/000تومان
سوپر تیپ عمده 4/300/000تومان
ریمور دو منظوره 100/000تومان
ریمور 1لیتری 400/000تومان
ریمور گالنی (4لیتری)1200/000تومان
هر60سانت =50/000تومان
اولترا هولد 15میل(12تایی)2880000
چسب قرمز پایه 50/000تومان
تزا پارچه ای 150/000تومان
هر رول60/000هزار تومان
چسب مایع سفید 100/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 500/000
اکستریم هولد ۱۵ میل 430/000تومان
چسب مایع تاپ بوند 750/000
اولترا هولد ۱۰۱میل 1100/000
اولترا هولد 15ميل 280/000
اولترا هولد118میل1400/000تومان
محافظ پوست سر 490/000تومان
هرعدد=50/000تومان
کلیپس سایز کوچک 15/000تومان
کلیپس سایز بزرگ 20/000تومان
قلاب ترمیم مو 200/000سوزن
دسته قلاب 250/000تومان