سوپر تیپ30عددی 180/000
بسته 30عددی 180/000هزار تومان
سوپرتیپ صاف 40عددی240/000
چسب لست بوند 36عدد=280/000تومان
چسب پرفورمنس 36عدد=280/000تومان
سوپرتیپ نیم هلال پلمپ (۳۶)250/000تومان
چسب سیگناچر ۳۶عددی 250/000
بسته های ۱۰۰۰تایی=4/000/000تومان
اولترا هولد ابی 340/000تومان
چسب ابی صاف 30عددی200/000تومان
چسب ابی نیم هلال 30عددی 2000/000تومان
اولترا هولد نیم هلال 36عددی240/000
چسب اولترا هولد صاف36عددی240/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی250/000
چسب تزا ۳۶ عددی 170/000تومان
نوشاین نیم هلالی ۳۶عددی 250/000
اولترا هولد عمده فروشی 5/300/000میلیون تومان
سوپر تیپ عمده 4/600/000تومان
ریمور گالنی (4لیتری)1700/000تومان
ریمور دو منظوره 110/000تومان
ریمور 1لیتری 600/000تومان
ریمور دو منظوره 250میل 190/000
چسب آل بیس بسته ی 30تايي =190/000تومان
هر60سانت =50/000تومان
چسب ال بیس 190/000
اولترا هولد 15میل(12تایی)3300000
چسب قرمز پایه 60/000تومان
تزا پارچه ای 180/000تومان
هر رول90/000هزار تومان
چسب مایع سفید 120/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 700/000
اولترا هولد118میل1550/000تومان
اولترا هولد ۱۰۱میل 1200/000
چسب مایع تاپ بوند 750/000
اولترا هولد 15ميل 320/000
چسب فیوژن 30میل 700/000تومان
چسب مایع فیوژن 120میل =1/900/000تومان
محافظ پوست سر 490/000تومان
هرعدد=50/000تومان
کلیپس سایز کوچک 15/000تومان
کلیپس سایز بزرگ 20/000تومان
سوزن مخصوص بافت پروتز 200/000
دسته قلاب 250/000تومان