سوپر تیپ30عددی 280/000
چسب سوپر تیپ 370/000هزار تومان
سوپرتیپ نیم هلال پلمپ (۳۶)380/000تومان
چسب ال بیس 270/000
چسب آل بیس بسته ی 30تايي =270/000تومان
چسب سیگناچر ۳۶عددی 430/000
چسسب زرد تزا 5/700/000تومان
اولترا هولد رولی320/000
چسب پرفورمنس 36عدد=430/000تومان
اولترا هولد ابی 420/000تومان
چسب ابی صاف 30عددی280/000تومان
چسب ابی ترمیم مو 6/500/000تومان
چسب ابی نیم هلال 30عددی 280/000تومان
چسب رولی آبی 12یارد(10M) 850.000تومان
الترا هولد 36عددی 300/000تومان
چسب تزا ۳۶ عددی 250/000تومان
چسب اولترا هولد صاف36عددی390/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی350/000
ریمور دو منظوره 150/000تومان
ریمور 1لیتری 900/000تومان
تومان lace front =220.000
ریمور گالنی (4لیتری)1700/000تومان
ریمور دو منظوره 250میل 250/000
هر60سانت =80/000تومان
محافظ بیس مو 320000
چسب قرمز پایه 80/000تومان
تزا پارچه ای 200/000تومان
هر رول90/000هزار تومان
چسب مایع سفید 180/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 1500/000
اولترا هولد ۱۰۱میل 2/500/000
اولترا هولد118میل3000/000تومان
اسپری محافظ گره 700/000تومان
محافظ پوست سر 700/000تومان
هرعدد=80/000تومان
چسب اکستنشن مو 350/000تومان
کلیپس سایز کوچک 15/000تومان
کلیپس سایز بزرگ 20/000تومان
سوزن مخصوص بافت پروتز 200/000
دسته قلاب 250/000تومان