چرا ترمیم مو به روش zero در مرکز تخصصی موی الگانت

بهترین و مناسب ترین روش ترمیم مو در دنیا ترمیم مو به روش zero است این روش تنها در مرکز تخصصی موی الگانت اجرا میشود.

در ترمیم مو به روش  zero دیگر احتیاجی به بانک موی شخص نیست و از بانک موی 100درصد طبیعی (موی انسانی)مرکز تخصصی موی الگانت استفاده میشود .

در مرکز تخصصی موی الگانت شما قادر به انتخاب رنگ موی مورد نظرتان هستید .

در این مرکز کارشناسان مجرب ما حالت موهای شما را آنالیز کرده و دقیقا از همان حالت مو برای شما استفاده میکند .

در ترمیم مو به روش zero به هیچ عنوان بعد از نصب حتی نزدیک ترین افراد به شما قادر به تشخیص آن بر روی سر شما نیستند

ترمیم مو به روش zero  محصول کشور کانادا است که مرکز موی الگانت تنها نماینده ی کشور کانادا در ایران است .