چند عادت خانم هایی که پوستی زیبا دارند :

 حتما قبل از خواب آرایششان را پاک میکنند .

وجود آرایش روی پوست باعث بسته بودن منافذ پوست میشود و باعث ایجاد جوش و لک روی پوست میشود .

 

از پاک کننده ی مناسب پوست خود استفاده میکنید .

اگر پوست چرب ،معمولی و یا خشک دارید از پا کننده ی آرایش مخصوص خود ایستفاده کنید .

 

همیشه پوستشان را مرظوب نگه میدارند

مرطوب نگهه داشتن پوست مانع ایجاد چین و چروک میشود

 

به اندازه ی کافی میخوابند :

سعی میکنند که زمان استراحت خود را تنظیم کنند و در طول شبانه روز سر یک ساعت معین خوابیده و سر یک ساعت معین بیدار میشوند .

 

حتما ضد آفتاب میزنند و بیرون میروند :

اشعه های  خورشید باعث ایجاد لک روی پوست میشود.

 

مرتب فرچه های آرایشی خود را میشویند :

کثیف موندن فرچه های آرایشی  باعث میشود تا محل تجمع گرد غبار و میکروب روی فرچه شوند .

 

مرتب چای سبز مینوشند

 

رژیم غذایی خود را رعایت میکنند :

انواع ویتامین را مصرف میکنند و از غذاهای چرب پرهیز میکنند .